Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Search

Föreningen "Unga och IT - Ung kommunikation"

Föreningen grundades 2011 som ett kompetensnätverk bestående av fysiologisk, psykologisk, pedagogisk och IT-kompetens.

Föreningen vänder sig till politiker, skolor, föräldrar och ungdomar och målet är att öka kompetensen om relationen ungdomar och nätanvändande samt kring relationen ungdomar och nätkommunikation.

IT-kommunikation är nutidens och framtidens sätt att kommunicera privat, nationellt och globalt – i näringsliv och samhälle.

Med en alltmer tilltagande skärmtid uppstår risker för sömnrubbningar, stress, sämre kostvanor och koncentrationsproblem för att nämna några.

Ett samhälle byggs av relationer och tillit, såväl i privat- som i näringsliv och i samhället generellt. Relationer byggs av kommunikation.

Vårt sätt att kommunicera och former för kommunikation har förändrats och utvecklats kraftigt och i historiskt snabb takt i och med att IT tekniken utvecklats. Ny teknik, med fantastiska möjligheter liksom med barnsjukdomar och risker, vilket vi bl.a. alltmer frekvent läser om i media och stöds av ny forskning.

IT tekniken är global, sättet att kommunicera är globalt och ställer nya krav och andra krav på kommunikativ förmåga, liksom val av sätt att kommunicera. Vi kan välja när och hur vi kommunicerar med eller utan IT.

Kommunikation idag är så komplext och viktigt att det bör vara ett helt eget separat skolämne.

”Unga och IT – Ung Kommunikation” verkar för att införa ämnet ”Kommunikation” i skolan.

Copyright 2018 Unga och IT